EMDR Serbia

Psihoterapijski pristup koji omogućava brže razrešenje emotivnih problema
u odnosu na konvencionalna psihoterapijska lečenja.

Aktuelno
Krizni tim Asocijacije EMDR SrbijaEMDR


EMDR, Desenzibilizacija i Reelaboracija uz pomoć pokreta očiju, ili Terapija reprocesiranja, je psihoterapijski metod indikovan u tretmanu emotivnih problema uzrokavanih traumatskim iskustvima kao što su ratna iskustva, prirodne nepogode, agresivni napadi, kao i uznemirujući dogadjaji doživljeni u detinjstvu, stresogeni dogadjaji u odraslom dobu. EMDR se koristi i za poboljšanje profesionalne efikasnosti, poboljšanje sportskih i umetničkih sposobnosti.

Istraživanja pokazuju da EMDR psihoterapijski pristup omogućava lečenje psiholoških simptoma emotivnog uznemirenja kao posledice doživljenih stresogenih životnih iskustava u značajno kraćem vremenu u odnosu na konvencionalne terapijske modalitete, te i da se pozitivni rezltati terapije održavaju posle završenog tretmana.

Dr Francine Shapiro je započela rad na strukturisanju ovog metoda 1987. godine, potvrdjujući, u godinama koje su sledile, njegovu efikasnost u tretmanu trauma kod veterana vijetnamskog rata i u slučaju žrtava seksualne agresije obolelih od Post-traumatskog stresnog sindroma. EMDR je metod usmeren na klijenta koji omogućava mobilizaciju mehanizma samoozdravljenja stimulišući postojeći sistem u mozgu za adaptivnu eleboraciju informacija. Smatra se da se izuzetna efikasnost ovog metoda nalazi u direktnom efektu na moždane neurofiziološke mehanizme. EMDR model daje veliki značaj fiziološkim komponentama emotivnih poremećaja i radi na njima uzimajući u obzir i negativni kognitivni aspekt, emocije i ostale uznemiravajuće faktore i simptome.

O namaAISEP, Asocijacija za istraživanje, studije i edukaciju u Psihotraumatologiji je no-profit organizacija sa sledećim aktivnostima: edukacija terapeuta u psihoterapijskim metodama indikovanim u tretmanu trauma kao što je to EMDR, proučavanje tema i širenje znanja iz oblasti Psihotraumatologije putem organizovanja predavanja, radionica, sakupljanja kao i objavljivanja publikacija, istraživačka delatnost u oblasti Psihotraumatologije.

Asocijacija EMDR Srbija, asocijacija terapeuta edukovanih iz EMDR psihoterapijskog pristupa sa mogućnosću pridruživanja posle uspešno završenog Bazičnog seminara Level 1.

Asocijacija psihoterapeuta EMDR Srbije je ravnopravni član evropske asocijacije za EMDR koja promoviše, ustanovljava i radi na očuvanju visokog standarda rada i efikasnosti u EMDR kliničkoj praksi, istraživanju i edukaciji u Srbiji u saglasnosti sa kriterijumima važećim u čitavoj evropskoj zajednici. Asocijacija EMDR terapeuta Srbije zvanično postoji od 2009.god, a iste godine postaje i zvanični, ravnopravni član pri Asocijaciji EMDR terapeuta Evrope (EMDR Europe).

Visoki kriterijumi psihoterapijskog rada sa EMDR-om su garantovani preko uslova za sertifikaciju i akreditaciju terapeuta od strane nacionalne kao i evropske asocijacije.

Ovde možete preuzeti Info za pacijente !

Priznanja EMDR pristupu:


Svetska Zdravstvena Organizacija WHO (2013): Guidelines for the Management of Conditions Specifically Related to Stress. Geneva, Switzerland, Jedini psihoterapijski pristupi preporučeni u tretmanu PTSD-a kod dece, adolescenata i odraslih su EMDR i trauma fokusiran CBT.

Američka Psihijatrijska Asocijacija (2004): Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Post-traumatic Stress Disorder. EMDR efikasan tretman za psihološke traume.

Internacionalna nagrada “Sigmund Freud” (2002) za izuzetna dostignuća u oblasti psihoterapije.

* Priznanja većine nacionalnih organizacija zdravlja širom Evrope i sveta.

Angažovanja


Edukacija

Saznajte više o planu i programu naših edukacija.

Aktivnosti

Pratite naše aktivnosti, a ujedno budite u toku sa modernim trendovima u oblasti psihoterapije.

Terapeuti

Ovde možete pronaći spisak imena i kontaktne podatke psihoterapeuta koji Vam stoje na raspolaganju.


Krizni tim Asocijacije EMDR Srbija


Nakon masovnih pucnjava u maju 2023. godine, formirali smo Krizni tim i inicirali projekat podrške korisnicima koji su bili najizloženiji traumatskim događajima.

Kako je EMDR jedan od dva pristupa, preporučen od strane Svetske zdravstvene organizacije za rad sa traumom, a i na inicijativu samih korisnika, formiran je Krizni tim Asocijacije EMDR Srbija. U saradnji sa EMDR ekspertkinjama iz inostranstva (EMDR Italija, UK i Bosna i Hercegovina), održana je serija konsultativnih sastanaka i dodatnih treninga za posebno izabrane EMDR terapeute iz Srbije.

Pročitaj više ...


AktuelnoLink za knjigu vise autora koju je pripremila Marilyn Luber za rad na resursima u vreme pandemije COVID-19
“EMDR Resources in the Era of COVID-19”

VideoDr Vesna Bogdanović , EMDR trener, gostovanje na Prvom programu RTS-a.

Možete preuzeti HD verziju.

Tim


Dr Vesna Bogdanović

Dr Vesna Bogdanović

Psihijatar, psihoterapeut, PhD, Akreditovani Trener EMDR Europe , Supervizor EMDR Europe, EMDR Practitioner, Psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke Psihologije. vesnabgd1@gmail.com.

Dr Elisa Faretta

Dr Elisa Faretta

Psiholog i psihoterapeut, Konsultant EMDR Evropa, Facilitator i Supervizor EMDR Italia i EMDR Practitoner. Specijalizacija iz Kognitivno-bihevioralne psihoterapije i iz integrativnog psihoterapijskog pristupa imaginacije i telesne ekspresije u psihodinamičkoj perspektivi. e.faretta@piiec.com

Dr Roger Solomon

Dr Roger Solomon

psiholog, psihoterapeut, PhD. Senior Internacionalni Trener EMDR Instituta, U.S.A., sa dugogodisnjim iskustvom u edukaciji terapeuta sirom sveta (od 1994 god). Internacionalno priznat stručnjak na polju psihotraumatologije, PTSP-a i rada na problemima tugovanja. Visegodisnji Direktor Critical Incident Recovery Resources, konsultant mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih udruzenja i organizacija kao sto su NASA-u, Trauma Centar u Bostonu i mnogih drugih.

Sanja Djukic

Sanja Djukić

Pravnik, Stručni prevodilac, Generalni Sekretar A.I.S.E.P.-a. Aktivnosti na polju relacija i organizacionog dela aktivnosti Asocijacije. sanjaimacha@hotmail.com

Kontakt


+381 64 823 44 33

Ako želite da sa nama stupite u kontakt stojimo Vam na raspolaganju i trudićemo se da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku!

Copyright © 2015 EMDR Serbia. All Rights Reserved | Design By IT kreativno