EMDR Serbia

Krizni tim Asocijacije EMDR Srbija.

AktuelnoKrizni tim Asocijacije EMDR Srbija


Nakon masovnih pucnjava u maju 2023. godine, formirali smo Krizni tim i inicirali projekat podrške korisnicima koji su bili najizloženiji traumatskim događajima. Kako je EMDR jedan od dva pristupa, preporučen od strane Svetske zdravstvene organizacije za rad sa traumom, a i na inicijativu samih korisnika, formiran je Krizni tim Asocijacije EMDR Srbija. U saradnji sa EMDR ekspertkinjama iz inostranstva (EMDR Italija, UK i Bosna i Hercegovina), održana je serija konsultativnih sastanaka i dodatnih treninga za posebno izabrane EMDR terapeute iz Srbije. Ovaj tim trenutno radi na projektu direktne podrške korisnicima, a ostaće dostupan za brzo reagovanje u svim budućim kriznim situacijama kada bude potrebna podrška usmerena na traumu (prirodne katastrofe ili one izazvane ljudskim delovanjem).

Pored podrške direktno pogođenima, tim je dostupan i za rad sa zaposlenima u hitnim službama, policiji i svima koji su zbog prirode posla izloženiji traumatskim situacijama, kao i za konsultativan rad u vezi sa radom sa traumom i organizacijom psihološke podrške u zajednici, u kriznim situacijama. Asocijacija EMDR Srbija je inicirala i projekat "Psihosocijalne podrške usmerene na prevenciju PTSP-a" koji se radi sa direktno pogođenim korisnicima u Beogradu, Malom Orašju i Duboni. Projekat su podržali Rekonstrukcija ženski fond i Vlada Republike Srbije. Na projektu su angažovani tim za odrasle, tim za decu i adolescente, kao i terenski tim. Način rada se prilagođava specifičnim potrebama klijenata i uključuje rad sa pojedincima i grupama.

U našem pristupu, poseban je naglasak na poverljivosti, trauma-informisanoj praksi i fleksibilnosti u organizaciji podrške, prilagođene potrebama klijenata i zajednica. Svi klijenti imaju mogućnost izbora terapeuta sa kojima rade. Ukoliko želite da saznate više o mogućnostima uključivanja u EMDR terapijski rad kroz ovaj projekat, možete da nas kontaktirate putem mejl adrese info@emdr-se-europe.orgMisija:


 • Misija našeg kriznog tima je da pruži psihološku podršku i pomoć preživelima i široj zajednici nakon kriznih događaja. Cilj je omogućiti emocionalno zdravlje, oporavak i rezilienciju kod direktno i indirektno pogođenih osoba, stvarajući sigurno i podržavajuće okruženje.

Ciljevi:


 • Pružiti hitnu psihološku podršku: Cilj je obezbediti brzu i pravovremenu intervenciju prilikom kriznih događaja kako bi se smanjile negativne emocionalne posledice i prevencija PTSP-a i komplikovanog tugovanja. Ovo uključuje pružanje podrške, procenu potreba, identifikaciju rizika i pružanje odgovarajućih intervencija.
 • Edukacija osoblja i zajednice: Cilj je pružiti obuku i edukaciju osoblju škole i zajednici o važnosti mentalnog zdravlja, prepoznavanju znakova traume i pružanju odgovarajuće podrške.
 • Sprovesti istraživanja i evaluacije: Cilj je sprovesti istraživanja i kontinuirano evaluirati efikasnost programa podrške kako bi se utvrdili njihovi rezultati i identifikovala područja za unapređenje.
 • Uspostaviti saradnju sa drugim relevantnim organizacijama i institucijama kako bi se obezbedio sveobuhvatan i trauma-informisan pristup podršci u radu sa traumom, kao i smanjenje stigme povezane sa traumom.
 • Kontinuirano praćenje i unapređivanje rada kriznog tima i programa podrške na osnovu povratnih informacija i saznanja iz prakse.

Usluge Kriznog tima:


 • Hitna intervencija: Tim pruža hitnu podršku pojedincima, na terenu, grupama ili zajednicama koje su nedavno doživele traumatičan događaj.
 • Procena i evaluacija: Tim sprovodi procenu trenutne situacije kako bi se identifikovala prioritetna područja/grupe/osobe za intervenciju i isplanirali dalji koraci i dinamika rada.
 • EMDR terapija:Sertifikovani terapeuti u timu pružaju EMDR terapiju sa ciljem obrade traumatskih iskustava, smanjenja simptoma i obnavljanja emocionalnog blagostanja.
 • Edukacija i trening/ konsultativan rad:Tim organizuje radionice, seminare ili treninge kako bi informisao druge profesionalce i širu zajednicu o traumi, EMDR terapiji i strategijama suočavanja sa stresom. Ovo može poboljšati svest i znanje o traumi te pružiti alate za podršku u kriznim situacijama.
 • Koordinacija s drugim organizacijama: Tim uspostavlja saradnju s drugim organizacijama, uključujući zdravstvene ustanove, vladine agencije, nevladine organizacije i lokalne zajednice. Ovo omogućava koordinaciju resursa, razmenu informacija i zajednički rad na pružanju podrške pogođenim osobama.
 • Savetovanje i podrška članovima asocijacije:Tim organizuje savetovanje i podršku članovima asocijacije koji su uključeni u intervenciju u kriznim situacijama. Ovo uključuje pružanje smernica, superviziju, debriefinge nakon intervencije i osiguravanje emocionalne podrške članovima tima.

Aktuelno


Tim


Dr Vesna Bogdanović

Dr Vesna Bogdanović

Psihijatar, psihoterapeut, PhD, Akreditovani Trener EMDR Europe, Supervizor EMDR Europe, EMDR Practitioner, Psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke Psihologije. vesnabgd1@gmail.com.

Dr Elisa Faretta

Dr Elisa Faretta

Psiholog i psihoterapeut, Konsultant EMDR Evropa, Facilitator i Supervizor EMDR Italia i EMDR Practitoner. Specijalizacija iz Kognitivno-bihevioralne psihoterapije i iz integrativnog psihoterapijskog pristupa imaginacije i telesne ekspresije u psihodinamičkoj perspektivi. e.faretta@piiec.com

Dr Roger Solomon

Dr Roger Solomon

psiholog, psihoterapeut, PhD. Senior Internacionalni Trener EMDR Instituta, U.S.A., sa dugogodisnjim iskustvom u edukaciji terapeuta sirom sveta (od 1994 god). Internacionalno priznat stručnjak na polju psihotraumatologije, PTSP-a i rada na problemima tugovanja. Visegodisnji Direktor Critical Incident Recovery Resources, konsultant mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih udruzenja i organizacija kao sto su NASA-u, Trauma Centar u Bostonu i mnogih drugih.

Sanja Djukic

Sanja Djukić

Pravnik, Stručni prevodilac, Generalni Sekretar A.I.S.E.P.-a. Aktivnosti na polju relacija i organizacionog dela aktivnosti Asocijacije. sanjaimacha@hotmail.com

Kontakt


+381 64 823 44 33

Ako želite da sa nama stupite u kontakt stojimo Vam na raspolaganju i trudićemo se da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku!

Copyright © 2015 EMDR Serbia. All Rights Reserved | Design By IT kreativno